Nieuws selectie

In de nieuwssectie treft u productontwikkelingen, informatie over organisaties waarbij wij aan de opzet en/of groei hebben bijgedragen. Er staat nooit informatie over organisaties die via of met ons een Crisis Management Plan, BedrijfsContinuïteitsPlan, InformatieBeveiligingsPlan e.d. hebben gemaakt, danwel laten onderhouden.