Trefwoorden

In onderstaande trefwoordenlijst ziet u de bij ons of bij anderen in gebruik zijnde termen waarvoor wij een of meerdere (modulaire) producten hebben.

Crisis management Crisis management vangnet, Crisis management test, Pandemieplan, Product recall, Overval, Inval, Staking, Crisis management training

Informatiebeveiliging Statusbepaling, informatiebeveiliging, ISO27000, ISO27001, ISO 27002, NEN17799, NEN7510, CISA, CISSP, Cobit, ITIL, Risico analyse, Opzet handboek informatiebeveiliging, Awareness programma, Begeleiding bij certificering

Business continuity planning/management Business Impact Analyse, Gevolgen Analyse, Ontwikkelen bedrijfs continuïteitsplan, Testen van bedrijfs continuïteitsplan, Onderhoud bedrijfs continuïteitsplan, Facility management, Workshop business continuïteitsplan., BCP, BCM. Noodplan, DRI, RecoveryPlan

Organisatie beheersing Zelf-audit, Decision Support, Risk Management, Doelgericht onderzoeken, Risico analyse, Loss prevention, Ondersteuning vragenlijsten maken, Audits ,TERP, Total Enterprise Risk Profile, Notificatiesysteem.

Fysieke beveiliging Audit, veiligheidsscan, toegangsbeheersing, Awareness programma, Incidentregistratie, BHV plan, BedrijfsHulpVerlening, Emergency Respons, Notificatie, Risk Management,(Gebouw)Beheerssysteem.