Testen van Plannen

Het testen van plannen door QMC biedt u de garantie dat er met een relatief beperkte inspanning veel wordt bereikt. Minstens zo belangrijk is dat de impact van het testen op de normale bedrijfsvoering beperkt is.

Aan de hand van een scenario worden situaties gesimuleerd. De basismogelijkheden zijn Droogtest, Sloepenrol of Live-test. De testen kunnen per team/groep, maar ook integraal gehouden worden.

QMC voert alleen testen uit op bestaande plannen. Het doel van een test is om ervan te leren. Enerzijds aantonen dat de plannen werken, anderzijds daar waar nodig verbeteringen aanbrengen.

Tijdens de test worden de deelnermers getraind. Naast het uitvoeren van de plannen worden complicerende factoren geïntroduceerd waar creatief mee moet worden omgegaan. Hoe beter de plannen, hoe meer divers de omstandigheden worden.

Een belangrijk doel bij een test is dat er zo compleet mogelijk getest wordt. Daarom wordt alleen bij de live-testen zeer beperkt bijgestuurd. De overige testen worden systematisch richting het testscenario bijgestuurd, zodat het leereffect maximaal is in de beschikbare tijd.