Starten of Groeien

Business Plan (ondernemingsplan)

Een Business Plan beschrijft de verwachtingen van de ondernemer op een gestructureerde manier.

Gedurende een periode van 3 jaar (soms langer) worden de verwachte inkomsten, kosten en daarmee winst gebudgetteerd. Door deze informatie in voldoende detail op te nemen wordt tevens de behoefte aan (externe) financiering bepaald. Dit geldt zowel voor de opstart als de normale cashflow[1] tijdens de uitoefening van de onderneming.

Bij het maken van een Business Plan komen al veel concrete zaken met betrekking tot het ondernemen aan bod. Door mogelijke kosten (en opbrengsten) kritisch te bedenken en in te schatten voorkomt u teleurstellingen achteraf.

Als u verder gaat vormt het Business Plan vormt ook uw eerste budget voor de maandelijkse ‘management informatie’.

De diensten welke QMC levert betreffen het samen met u opstellen en doorrekenen van uw plan(nen). Er zullen altijd meerdere scenario’s worden door doorgerekend om de gevoeligheid van de plannen te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor hogere kosten of lagere inkomsten, verlate betalingen, diefstal, etc.

Naast het opstellen van het Business Plan op basis van de door u aangeleverde informatie kunnen wij u assisteren bij het uitwerken van uw concept naar aansluitende activiteiten om uw onderneming nog succesvoller te laten zijn.

Ondernemingsfinanciering

Wanneer u wilt ondernemen is er veelal een behoefte aan financiering. U moet investeren in diverse middelen, producten/grondstoffen inkopen, reclame maken, etc., etc. Dit is opgenomen in het Business Plan. Ook zijn daar veelal de financieringskosten al opgenomen (als rentepercentage van de negatieve cashflow).

De meeste commerciële financiers willen extra zekerheid dat uw plannen juist en vooral betrouwbaar zijn. Daarnaast stellen zij vaak extra randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op tijdig opleveren van informatie.

QMC kan ondersteunen bij het uitbreiden van uw business plan naar een financieringsplan. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het voeren van gesprekken met potentiële financiers.


[1] Cashflow: geldstroom = wijzigingen in saldo op de bank + in de kas