Onderhoud en Beheer

Bij veel van de werkgebieden waarop QMC actief is gaat het credo op: “als u het niet gaat onderhouden, waarom maakt u het dan?”

Het uitbesteden van onderhoud en beheer zorgt ervoor dat uw medewerkers tijd overhouden voor de hectiek van alledag. Wijzigingen worden doorgegeven en QMC verwerkt dit in de plannen, begeleidt uw nieuwe medewerkers etc. Om het proces te borgen wordt bovenal met vaste frequentie onderhoud gepleegd. Dit is ook het moment dat de betrokken medewerkers hun kennis opfrissen. De samenhang en consequenties van wijzigingen worden door QMC gesignaleerd en er wordt actie op ondernomen. Wij streven na, net als u, dat een plan goed werkt op het moment dat het gebruikt moet worden

Naast een actueel plan rapporteren we periodiek over de status van het plan. Door onze kennis en ervaring om betrokkenen te bevragen en te trainen is uitbesteden van de begeleiding of het gehele onderhoud vaak goedkoper dan intern doen. Bovendien hebt u de zekerheid dat het onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd tegen een hoge kwaliteit.

Wanneer QMC uw onderhoud uitvoert is onze beschikbaarheid tijdens een calamiteit meestal voorzien.