Fysieke Beveiliging

QMC helpt bij het vaststellen van de wensen en eisen bij het fysiek beveiligen van organisaties. Door deze actief te onderhouden kunnen vaak besparingen worden gerealiseerd.

Fysieke beveiliging is vooral incident gedreven. Dit onvermijdelijke aspect kan echter prima gecombineerd worden met een langere termijn visie, waardoor het principe van maatregel na maatregel wordt doorbroken.

Middels een eenvoudige opdeling van aspecten van de beveiliging, zoals toegankelijkheid en zonering, kunnen bestaande maatregelen worden herzien en toekomstige maatregelen gerichter worden toegepast. Door de integrale aanpak (met bijv. Informatiebeveiliging en Crisismanagement) ontstaat een beter te beheersen geheel. Bij onze aanpak hoort ook het inschalen van de termijn impact van mogelijke maatregelen. Dit betreft zowel directe als indirecte kosten, zoals implementatie- en onderhoudskosten, maar ook de kosten voor als er toch iets gebeurt.

De systematiek bestaat uit het gebruiken van veiligheidsringen waarin fysieke en menselijke aspecten worden onderscheiden. Met de “Plan Do Check Act” beheerscyclus wordt het geheel gecompleteerd.