Emergency Respons

Het snel en correct reageren op situaties met een gestructureerde aanpak. Aan de hand van de noodzaak daartoe gebruik maken van de nodige middelen en besluitvormingsmethoden.

Hoe kan beschikbaarheid geregeld worden, hoe toont u dit keer op keer aan.

QMC ondersteunt enerzijds met het vereenvoudigen van de, vaak al aanwezige, methoden waarop medewerkers elkaar oproepen of informeren.

In veel gevallen is het mogelijk om bestaande manieren van alarmeren om te zetten naar één centraal punt. Vanuit dit punt wordt door van alarmeringssoftware gebruik gemaakt welke met de beschikbare communicatiemethoden kan omgaan.