Decision Support

In de filosofie van TERP (Total Enterprise Risk Profile) is het afwegen van risico’s een essentieel onderdeel. Voor dit facet is er de decision support methode waarbij ondersteuning wordt geboden bij het opstellen van beslissingsmodellen. De gestructureerde methode maakt het mogelijk om in korte tijd degelijke modellen op te zetten om beslissingen op te baseren.

Kern van de aanpak is het beginnen met het doel van model. Door aandacht te besteden aan de herhaalbaarheid van een onderzoek, worden de betrokkenen geholpen bij het bewustworden van hun wensen. Dit meetbaar maken van wensen zorgt er vervolgens voor dat er aanzienlijk betere vraagmodellen gemaakt kunnen worden.