Crisis Management

Het begrip crisis slaat op een onverwachte gebeurtenis, met ongewenste gevolgen. Met behulp van de Crisis Management methode van QMC zorgt u ervoor dat de gevolgen van een crisis minder ernstig worden. Na afloop moet niet alleen duidelijk zijn: “We hebben ons best gedaan”, maar vooral: “We hebben het beste gedaan”.

Tijdens een crisis moeten de betrokkenen getraind zijn in de vergader- en besluitvormingscyclus om met de juiste prioriteit, tijdig beslissingen te nemen. Hierbij rekening houdend met alle betrokkenen en relevante factoren, ongeacht de specifieke verschijningsvorm van de calamiteit.

Om de investering te borgen worden onderhoudbare, taakgerichte plannen gemaakt met daarin diverse samenwerkingsafspraken. Veel aspecten rondom het afhandelen van een crisis zijn vooraf te beschrijven. Uw medewerkers kunnen ook zonder (uitgebreide) training al bijdragen. De betrokkenen worden voorbereid op de volledige crisisafhandeling. Vanaf het vooraf nadenken over risico’s en bedreigingen, het signaleren en reageren, het indammen van de directe gevolgen tot en met het afhandelen van de juridische nasleep.

De praktijk heeft bewezen dat het vooraf afspraken maken en het beschikken over de goede hulpmiddelen zowel de implementatie als onderhoudskosten beperkt. Door de systematische vastlegging met een aantoonbaar taakgericht plan kunt u vervolgens ieder incident te lijf.

Binnen een crisisplan kunnen modules als Pandemie, Product Recall, Overval, etc. worden toegevoegd.