Audit/Meting

Voor het uitvoeren van een Audit, of Meting, leveren wij naast expertise een aantal gestandaardiseerde hulpmiddelen. Deze worden ook door onszelf gebruikt bij het uitvoeren van audits. Door QMC wordt een audit/meting gezien als een hulpmiddel bij het verbeteren van kwaliteit. Het spoort zwakke punten op, maar is geen doel op zich.

Het uit laten voeren van een onafhankelijke, objectieve audit door QMC bespaart tijd bij interne medewerkers, zoals voorbereiding, kennis actueel houden en rapportage. Daarnaast kan worden voorkomen dat de resultaten (achteraf) als gekleurd worden gezien door anderen, binnen of buiten, de organisatie.

De status wordt gemeten volgens een afgestemde norm, door mensen met zowel praktijkervaring in het uitvoeren van audits als praktijkervaring in het uitvoeren van continue verbetertrajecten. Door ons gebruikte normen zijn bijvoorbeeld ISO2700x (voorheen 17799), BS25999, NEN7510. De gestandaardiseerde kruisverbanden met andere normen (bijv. Cobit en ITIL) bieden hiermee een breed toepassingsgebied.

Wij nemen audits af in zowel “workshop/groeps”-verband, als middels individuele gesprekken, zo gewenst in combinatie met controle ter plaatse.